MALKARA

Trakya Ön Asya'nın arkeolojik bakımdan en az bilinen bölgeleri arasındadır. Bilhassa Malkara ve köyleri tarih öncesi çağlan ile ilgili bilgilerimiz bazı münferit ve daha çok rastlantılara bağlı buluntular dışında hemen hemen hiç yok denecek kadar azdır.

Oysa ki Trakya'nın en eski kentlerinden olan Malkara, Trakya'da olduğu için Asya ile Avrupa arasındaki kara ve gerekse Ege ile Karadeniz arasındaki deniz bağlantısının kilit noktası üzerindeki coğrafi konumu bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

Trakya bir kum saatinin dar boğazına benzetebileceğimiz bölge, Avrupa ile Asya kıtaları arasında kültürel alışverişi ticaret, istila, göç gibi her türlü toplumsal hareketleri çağlar boyu yaşamıştır.

Malkara ve köylerinde bulunan arkeolojik ve kültürel kalıntılar ve yerleri;

a) HÖYÜK –TÜMÜLÜS:

Bunlar Trak krallarının ve beylerinin mezarlarıdır. İçersinde yatanların zenginlik ve üstünlüklerini göstermek için yüksek tepelere yapılmıştır. İçlerinde ölü odaları vardır. Romalıların Hıristiyanlıktan önceki devrinde de yapılmış, ancak Hıristiyanlıktan sonra bırakılmıştır.

Bunları sıralarsak en ünlüsü Kermeyan tümülüsüdür. Yükseklik ve kapladığı alan bakımından Malkara ve çevre köylerinde ondan büyüğü yoktur.

Antik dönemde Via Egnatia adı ile bilinen sahil yolu üzerinde bulunan Apri (Kermiyen Köyü) kenti civarında bulunan 3 tümülüsten biri olan bu tümülüs olasılıkla bu kentin yöneticilerinden birine aittir. Apri kenti Roma ve Bizans çağlarında önemli bir konuma sahip olduğundan tümülüsün özellikle Roma çağında yapılmış olduğu düşünülebilir, yüksekliği yaklaşık 10 m'dir. Tümülüsün yamaçlarındaki tarlada tarım yapıldığından sürülmek suretiyle yayvanlaşmıştır.

Üzerinde kaçak kazı izlerine rastlanmaktadır. Kermeyan köyü sınırlarında kalan iki tümülüs birlikte bir grup oluşturmaktadır.

Bir tümülüs de Kırıkali köyünün kuzeyinde Kum mevkiindedir. Yaklaşık 10m. yüksekliğe sahiptir. Kermeyan tümülüsleri ile aynı doğrultuda olup, birbirlerini görebilmektedir. Üzeri yayvanlaştırılmış durumdadır.

İlçe merkezinde bulunan Kartal tepe, Tavşan tepe tümülüsleri ile Tugay sınırları içinde bulunan 2 adet tümülüs daha bulunmaktadır. Batkın, Hacısungur, Kürtüllü, Kozyörük, Sarnıç, Tekke, Pirinççeşme, Kavakçeşme, Gözsüz, Müstecep ve yılanlı köyünde 2 adet yan yana yapılmış tümülüsler bu konudaki önemli eserlerdir.

b) YENATUZ HARABELERİ:

Buda yine Kermeyan köyü civarındadır. Tarihi Traklara kadar varmaktadır. Hıristiyanlıktan önce önemli bir merkez olduğu kitabe parçalarında VASPASİANOS' un adı geçen bu yerin Bizans devrinden kalmış bir kalıntı olduğu sanılmaktadır.