MALKARA

Şahin Köyünde de bir Hıristiyan Kilisesi mevcuttur.

Kaynakça: T.C Malkara Kaymakamlığı Cumhuriyet'in 75. Yılında Malkara Kitabı (1998)