MALKARA

1) Paşa Mezarlığı:

Malkara ilçesi Osmanlı döneminde Padişah tararından gözden çıkarılan ve sürgüne yollanması gereken Paşaların sürgün yeridir. Osmanlı tarihinde son derece önemi bir role sahip çok değerli birçok Paşa buraya sürülmüştür. Bir kısmı affedilerek tekrar görev verilirken bir kısmı ise Malkara'da öldürülmüş veya kendi vadesi ile ölmüştür. Ölenlerin gömüldüğü, yakın zamana kadar şimdiki Lise ve Ortaokulun yapıldığı yerde yer alan Paşa mezarlığı 1940'lardan sonra ortadan kaldırılmış, şimdiki Ortaokul ve Lise bu mezarlığın yerine yapılmıştır.

2) Üçler Mezarlığı:

İsmini yanında bulunan üç kardeşler türbesinden almaktadır. Efsaneye göre ikisi oğlan biri kız üç kardeş bilinmeyen bir zamanda, düşmanlara karşı, özellikle geceleri baskınlar yaparak savaşmışlardır. Düşman bir gece üç kardeşe kurduğu bir pusuda üç kardeşi de öldürür.

Bu Kardeşler öldürüldüğü bu ayni yere gömülür. Zamanla üzerlerine türbe yapılmış, yanına da ayni ismi taşıyan üçler mezarlığı, şehir mezarlığı olarak düzenlenmiştir. Halen şehir mezarlığı olarak bu fonksiyonunu devam ettirmektedir.

3) Asri Mezarlık:

1967 yılında Belediye tarafından kamulaştırılan 70.000 m2'lik alanın kamulaştırılmasından sonra ilçenin İshakça-Karaidemir çıkışında bulunan yolun yanında tanzim edilerek kurulmuştur. Halen ilçenin en aktif ve en düzenli mezarlığıdır.

4) Göztepe Mezarlığı:

İlçemizin Hacıevhat Mahallesi Hayrabolu çıkışında bulunan 40.793 m2'lik alana kurulmuştur. Halen ilçemizin aktif mezarlığı olarak fonksiyonunu devam ettirmektedir.