MALKARA

Bununda Hüsrev Kethüda tarafından 1572 (Hicri 979) yılında yapıldığı kitabesinden Baş Çeşme anlaşılmaktadır. Bu çeşme 5m2 olup, yontulmuş büyük mermer taşlardan yapılmıştır. Halen Hüseyin Köse İlköğretim okulunun binasına bitişik olan çeşme olup, esasında bina edildiği yer ise bugünkü Şahin yoluna giderken sol köşede idi. Şuan kullanılmaktadır.

Kaynakça: T.C Malkara Kaymakamlığı Cumhuriyet'in 75. Yılında Malkara Kitabı (1998)