MALKARA

Trakya havzasının jeolojik gelişiminin Orta Eosen'den başladığı, herhangi bir kesintiye uğramadan Kuaterner'e kadar devam ettiği ve 5.000 m.'den fazla bir sediman örtüsünün olduğu görülmektedir.

Malkara formasyonu Miosen devrine aittir. Malkara formasyonu kum taşı ve inceden kabaya taneli, ekseriye kim kum ile ara tabakalı, gri-yeşil kumlu şeyler ve killerden oluşmuştur. Bu formasyona linyit yataklarında sık sık rastlanılır, formasyon kalınlığı 500 m. olmakla birlikte bazen 700 m.'yi geçer. Formasyonun deposit ortamı genellikle karasal ve bazen de denizseldir.

Yer altı suyu bakımından, devamsız tabakalar halinde zayıf akifer şartlar mevcuttur. Yüzeye yakın sahalarda düşük kaliteli, daha derinlerde tuzlu su görülmektedir. Sahada şiddetli tektonik hareketlere maruz kalmış kısımlar dışında genel olarak WSW-ENE doğrultulu kıvrım yapısı görülmektedir. Kömür rezervlerinde yatay devamlılık bulunmayışın¬dan dolayı yöresel (küçük) işletme imkanları vardır. Bu durum rezerv tahminini güçleştirmektedir. Türkiye'nin kömür ihtiyacı bakımından bölge, ikinci derece önem taşır. Malkara'da linyit damarı (Oligosen) yaşlıdır ve ortalama işletmeye elverişli kalınlık 1-1,5 m. Civarındadır.

Bitki Örtüsü

İlçenin sahip olduğu topraklanıl büyük bir kısmı tarıma elverişli olduğu için, karakteristik bitki örtüsünü belirleyecek geniş alanlar fazla yoktur. Ancak, buna rağmen bitki türü görünümünden zengin bir çeşitlilik gösterir. Odunsu bitki türlerinden kızılcam, karaçam, meşe, gürgen, karaağaç, söğüt, kayak, ıhlamur, ceviz, kestane ve fındık sayılabilir. Yıllık yağış miktarlarının az, havanın nispi rutubetinin de düşük olması nedeni ile İlçe bitki örtüsü bakımından pek zengin değildir. Yıllık yakacak odun üretimi 24.000 ster, yıllık kereste üretimi 2.000 m3 civarındadır. Bozuk orman alanlarında ağaçlandırma çalışmaları hızla devam etmektedir.

Otsu bitkilerden ayrık otu, üçgül otu, yalancı fiy, yabani bakla, kanyaş, sarmaşık, yabani hububat türleri olarak görülmektedir.

Genel İklim Durumu:

Malkara'nın yer aldığı Trakya bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz i ki i inlerinin geçiş bölgesinde bulunmaktadır. Bu durumun iklime etkisi büyüktür. Yörede yarı karasal iklim hakim durumdadır. Kış aylarında balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava bölgede etkilidir. Zaman zamanda kış, kuru ve dondurucu soğuklar şeklinde geçer. Yazlar da, genellikle sıcak ve kuraktır. İlkbahar ve sonbahar yağışlı geçer.

Sıcaklık :

İlçede yaz ve kış ısı farklılıklar fazladır. Yılın en sıcak aylan Temmuz, Ağustos aylandır. En soğuk aylar ise Aralık, Ocak, Şubat aylandır.

Malkara'da son on yıllık sıcaklık durumu değerlendirildiğinde yıllık ortalama sıcaklığın 13.19, yıllık en yüksek ortalama sıcaklığın 18.59, yıllık en düşük ortalama sıcaklığında 8.39 olduğu görülmektedir. Yıllık toprak üstü ısı 7.6' dır. Toprak altında ise, 5 cm. derinlikte 15.083, 10 cm. derinlikte 14.86, 20 cm. derinlikte 14.8/r. 50 cm. derinlikte ortalama ısı 14.9c 100 cm. derinlikte ortalama ısı yine 14.46 dır. 1996 yılında en düşük ısı Şubat ve Aralık aylarında 0.9 , Ocak ayında 3.1, Mart ayında ise 3.4 olmuştur.

İlçede son on yıllık ortalama en yüksek sıcaklık 18.6 olmuştur.

Nisbi Nem:

Malkara'da 1996 yılında ölçülen nisbi nem değerleri en düşük dönemlerde %22-59 arasında, en yüksek dönemlerde ise % 88-97 arasında olduğu görülmektedir. İlçenin yıllık ortalama nem oram % 73 civarındadır.

Yağış:

Malkara'da 1996 yılında ortalama yağış toplam olarak 747,8 mm. dır. Aylık en fazla yağış 150 mm. ile Aralık ayında, en az yağış ise 0.6 mm. ile Temmuz aynıda olmuştur. Mevsim sıcaklarının artmasıyla özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran ayı ortalarına kadar sağanak şeklinde yağışlar meydana gelmektedir. Yağış günün her saati görülmekle birlikte Haziran ayma doğru gene itle öğleden sonra sağanak şeklinde olur.

Sis :

Soğuk ve uzun kış gecelerinde ve yüksek basınç alanlarının hakim olduğu dönemlerde bölgede sık sık sise rastlanılır, özellikle bu dönemde radyasyon kaybının fazlalığı, havada yeter miktarda yoğunlaşma çekirdeklerinin bulunması ve havadaki hareketsizlik, sisin oluşmasını sağlar. Özellikle sabaha karşı yerin soğuması, yerle temas halimle bulunan havayı soğutarak taşıdığı su buharını yoğunlaştırır ve sis meydana gelir.

Rüzgar:

İlçede hakim olan rüzgar kuzey ve kuzey doğudan esen, halk dilinde karayel ve poyraz olarak bilinen rüzgarlardır. İkinci derece önemli rüzgar ise lodostur. Orta Avrupa'da yüksek basınç oluştuğunda poyraz İlçemizde şiddetle eser. İlçede rüzgarlı günler en çok Eylül, Ekim, Kasım aylarında görülür. İlçenin rüzgarsız günleri de Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında görülmektedir. Nisan ve Mayıs aylarında lodos yağmur, poyraz da Mart ayında genellikle yağmur ve kar getirir.