MALKARA

Eski Cami Çeşmesi de denir. Cami karşısındadır. Hüsrev Kethüda tarafından 1564 (Hicri 971) yılında yaptırılmıştır. Halen Camiatik mahallesinde olup, kitabesi şöyledir;

“Cümlelere mülk verir kam kar
Hüsrev ü bal itikat namdar
Sahib'ül hayrat Hüsrev Kethüda,
Kim cihan kıldı serbeser ihya Ehl-i diller
Cem'olup tarihini
Kim içerse, nuş-u canlar dediler.” (Sene 971)

Kaynakça: T.C Malkara Kaymakamlığı Cumhuriyet'in 75. Yılında Malkara Kitabı (1998)