MALKARA

Kitabesinden 1735 (Hicri 1147) yılında yapılmış olduğu anlaşılan bu çeşme, halen Kabil Çeşme olarak bilinmektedir. Hacı Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Şu an Hükümet Konağının yanında bulunmaktadır. Kitabesi şöyledir:
Sene 1147 (1734-1735)

“Edicek Hacı Mehmet Ağa hayra niyyeti
Verdi imdadiye nil ile fırat Sabıka a'ni hazinedar idi
Saf dildir su gibi ol pak-ı zat
Nar-ı isyanı bu su mahv eylesun Lutf-u hakla bula
her gamdan necat
Örfi hatif veş dedi tarikin Pür kıldı etdi car-ı mail-Hayat”

Kaynakça: T.C Malkara Kaymakamlığı Cumhuriyet'in 75. Yılında Malkara Kitabı (1998)