MALKARA

Sanayi; süt ürünleri, tarım ürün ve aletleri ile ayçiçeği alanlarında gelişme seyri izlemektedir, ilçede 6 adet süt ürünleri fabrikası ve 3 mandırada 15 çeşit peynir, tereyağı, kaşar, vb. üretilmektedir. Maybi şirketine ne ait fabrikada peynir altı suları işlenerek laktoz, süt tozu ve hayvan yemi yapılmaktadır. İki yem fabrikası ve dört tarım aletleri üretim fabrikası mevcuttur. Tarım aletleri Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere yurt dışına da ihraç edilmektedir. Ayrıca 3 yağ fabrikası, 3 un fabrikası, 1 adet tekstil makine imalatı fabrikası ve 1 kolonya imalathanesi bulunmaktadır.
Küçük Sanayi Sitesinin yapımına 1975 yılında başlanmış ve 1987 yılında bitirilmiştir. 1990 Yılında faaliyete geçen sitede A, B, C tipi olmak üzere 198 adet işyeri, cami, sosyal tesis ve yeşil alan bulunmaktadır. (Çıraklık Eğitim Merkezi de buradaki sosyal tesislerde eğitim vermektedir.
Malkara Küçük Sanayi Bölgesi:
Küçük Sanayi Sitesi Sınırlı Sorumlu Malkara Küçük Sanayi Sitesi yapı kooperatifi, küçük sanayicilerin günün şartlarına uygun modern ve teknik şartlara haiz birer işyerine sahip olunmasını sağlamak ve bu topluluğun genel hizmetlerini karşılayacak tesisleri içme alan bir küçük sanayi sitesi kurmak amacıyla 1974 yılında Ali ATILGAN, Hayrettin ÇETİN, Mehmet MENEKŞE, Mustafa KAPLAN, Mehmet ÜSTÜREG, Davut İNAN. Saffet USTA, Nihat EKER'den oluşan Yönetim ve Denetim Kurulları önderliğinde kurulmuştur, inşaat sahası için arazi ilk önce Belediye tararından karşılayacak tesisleri içine alan bir küçük sanayi sitesi kurmak amacıyla 1974 yılında Ali ATILGAN, Hayrettin ÇETİN, Mehmet MENEKŞE, Mustafa KAPLAN, Mehmet ÜSTÜREG. Davut İNAN. Saffet USTA, Nihat EKER'den oluşan Yönetim ve Denetim Kurulları önderliğinde kurulmuştur, inşaat sabası için arazi ille önce Belediye taralından istimlak edilmiş, daha sonra kooperatife devri yapılmıştır, inşaat açık işletme usulü ile 1981 yılında müteahhide verilmiş, üyeye düşmüştür, işyerleri 1986 yılında bazı alt yapı noksanlıkları bitirildikten sonra 1987 yılında kura çekimi ile üyelere teslimi yapılmıştır. Sanayi Sitesi 1990 yılında faaliyete geçmiş, 1992 yılında ön saha betonları yapılmıştır.
1993 yılında Kaymakamlık ve Belediye ile yapılan görüşmeler neticesinde asfalt bedelinin kooperatif tarafından ödenmesi neticesinde Belediye tarafından asfaltlaması yapılmıştır.
Sanayi Sitesinde 3 tip işyeri mevcuttur.
A tipi işyeri 80 m2 : 128 adet
B tipi işyeri 160m2 : 54 adet
C tipi işyeri 240 m2 : 16 adet
Sosyal tesislerin bünyesinde 24 adet parçacı, 1 adet çok amaçlı salon, 1 cami, 1 banka yeri, 1 akaryakıt satış istasyonu bulunmaktadır. 234.092 m2 inşaat sahasının yol ve yeşil alan olarak ayrılan yerlerin haricinde kullanılabilecek inşaat sahasından da 21139,72 m2'nin yeşil alan, park, otopark olarak telkini 1991 yılında yapılmıştır. Ayrıca, sitenin içerisinde Çıraklık Eğitim Merkez Müdürlüğüne ayrılmış 5.000m2 arsa mevcut olup, Çıraklık Eğitimi Merkezi 1993 yılından bu yana idari bina bünyesinde 1 ve 2'nci katlarda 320 çırak öğrenci, 438 kalfa ile kalfalık ve ustalık eğitimi vermektedir.
Sanayi Sitesi, gerek ilçemize, gerek bölgemize yaptığı hizmetlerle bölge ekonomisine çok önemli katkılarda bulunmaktadır.
Malkara linyit kömürleri bakımında oldukça zengindir. Merkez ve köylerde 38 adet işletmede kömür üretimi devam etmektedir. Kömürün kalınlığı 80-250.cm., kalorisi 2500-3500 kalori, kükürt oranı 1-2, nem oranı, %17-37'dir. İlçe yüzölçümünün neredeyse yarısı maden arama ruhsatına bağlıdır.