MALKARA

Malkara, dünya üzerinde 40.54 kuzey enlemi ile 26.52 doğu boylamları, arasında yer atmaktadır.

1.225 km2 yüzölçümü ile Tekirdağ ilinin toprak alanı en geniş olan ilçesidir.

Tekirdağ İline 56 km, uzaklıkta olan Malkara'nın kuzeybatısında, Edirne'nin Uzunköprü İlçesi, kuzeydoğusunda Hayrabolu, güneydoğusunda Şarköy, güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi, batısında ise Edirne'nin Keşan İlçesi bulunmaktadır.

Malkara çevresinde bulunan İlçelerden Keşan'a 26 km., Uzunköprü'ye 72 km., Gelibolu'ya 100 km., Şarköy'e 48 km., Hayrabolu'ya 46 km. mesafededir.

İlçede yüksek dağlar, vadiler yoktur. Genelde toprakları aşılmış tepelerden yan ova özelliği gösteren plato görünümündedir. Tekirdağ ilimizin en önemli dağı olan Tekir Dağları Malkara ya 25 km. mesafededir. Bu dağlar, ilçemizin güney bölümünde, Tekirdağ-Gelibolu istikametinde uzanırlar, ilçemiz Çimendere Köyü yakınında son bulur. Ganos dağı, Tekir sıra dağlarının en önemli yükseltisidir (845 m.).

İlçenin sınırları içindeki en önemli yükseltiler ise; Elmalı-Karacahalil arasındaki Kuş Tüneyi (647m.) tepesi, Panayır tepe (664 m.), Çimendere-Elmalı arasında Kartal tepe, Yenidibek-Keşan arası İstikamlar tepe gösterilebilir.

Malkara'nın yüzey şekilleri nedeni ile büyük akarsuları yoktur. Barajları ve göletleri besleyen dereler vardır. Karacahalil, Gözsüz dereleri, Sağlamtaş'ın içinden geçen Çay deresi, Şalgamın içinden geçen Uzundere, Müstecep-Aksakal arasından geçen Köprüdere. Kürtününün içinden geçen Curculu deresi, Batkın-Kiremitlik arasında Pohça deresi, Müstecep-Sırtbey arasından geçen Kayakdere, Deliller-Ballı arasından geçen Şaşandere, Balabancığın güneyinden geçen Kocadere, Deveci-Kadıköy arasından geçen Ana dere, Karacahalil-Elmalı arasından geçen Ezberlidere, Gözsüz-Allıışık arasında Kazanca deresi Kadıköy Barajı deresi, Sarıpolat'tan geçen Şekerdere, Yenidibek-Teteköy arasındaki Değirmendere bunların arasındaki önemlilerdir.

İlçede belli başlı ovalar ise; Evrenbey, Kırıkali, Hacısungur, Gözsüz, Karacahalil, Kalaycı, Sağlamtaş, İbribey ovalarıdır. Bunlar fazla geniş olmamakla birlikte bu ovalar ilçenin önemli düzlükleridir. İlçenin hudutları içinde doğal göl bulunmamaktadır. Yapay baraj ve göletler vardır. Karaidemir ve Kadıköy barajları en önemli yapay barajlardır.

Bunun yanında, yine sulama amaçlı yapılan Yaylagöne, Vakıfidemir, Yenidibek (Pişman), Doluköy, Küçükhıdır, Karacagür göletleri yapılmıştır. Yapılan bu baraj ve göletlerle ilçenin sulanabilir arazi miktarı, 28.360 dekara yükseltilmiştir.

İlçe topraklarının kullanıma göre dağılımı şöyledir.


Kültür arazisi: 766.763 dekar
Tarım Dışı Arazi: 141.174 dekar
Orman Arazisi: 232.380 dekar
Mera Arazisi: 75.973 dekar
Çayır Arazisi: 8.710 dekar

TOPLAM : 1.225.000 dekar