MALKARA

Folklor; halk geleneklerini, inançlarını, adetlerini, efsanelerini inceleyen bilimdir. Folklor halka ait her şeyi içine alır.

Ulusların çağdaş uygarlık düzeyinde yerlerini alabilmeleri için, kendi öz değerlerini bilmeleri ve ona sahip çıkmaları gerekir.

a) Halk Oyunları:

Halk oyunları, geçmişe özgü kültür değerlerini, halka özgü düşünce ve duygularını yansıtır.

Malkara yöresinde oynanan oyunlar genel olarak karşılama, hora, çete oyunları (ağır hava adıyla) olarak isimlendirilir. Oyunlarda akış hızlı başlayıp hızlı bitme(karşılama), yavaş başlayıp yavaş bitme(ağır hava), yavaş başlayıp hızlı bitme (patrona, çevriye) olarak görülür.

Oyunlar yalnız erkek, yalnız kız, ya da kız erkek karışık olarak oynanır. Ancak ağır hava tipindeki oyunlar yalnız erkekler tarafından oynanır.

Yörede oynanan oyanlarda genellikle davul, klarnet, zurna, tulum en çok çalman enstrümanlardır.

Geçtiğimiz yıllarda Kültür Bakanlığından gelen yetkililer, yöre oyunlarını test etmişler, Edirne-Kırklareli yöreleri halk oyunları ile aradaki farkları tespit ederek Malkara Halk Oyunlarını kendine özgü özelliklerini, geleneksel adet ve göreneklerini belgelemişlerdir. Halen bu belgeler Kültür Bakanlığı arşivlerinde bulunmaktadır.

Böylelikle Malkara Halk Oyunları Kültür Bakanlığı tarafından tescil edilmiştir.

Yöremizde Oynanan Halk Oyunlarının isimleri;
- Debreli
- Üç Tokmak
- Eski Fasulye
- Çevriye
- Patrona
- Karaçalı
- Fetih
- Tulum
-Yarım Kasap
-Düz Kasap
-Arzu ile Kamber
-Karayusuf
-Yuvan Kaptan
-Gacal Karşılaması
-Çiftetelli
-Tekirdağ Karşılaması

b) Maniler

Malkara'nın kaşarı
Kazanmıştır başarı
Öyle bir yar sevdim ki
Haşarı mı haşarı.

Malkara 'ya giderken
Köyüm batıda kaldı
Kara gözlü sevdiğim
Arkamdan baktı kaldı

Ayağında topuklar
Tıkır tıkır tıkırdar
Hazırlansın davullar
Malkara 'dan gelen var

Malkara 'nın çiftliği
Sökülüyor ipliği
Benim bir sevdiğim var
Dolu Köyün kekliği

Malkara üstünden
Uçak geliyor uçak
Yarim beni görmeğe
Kaçak geliyor kaçak

Malkara 'da ipliğim
Oyar benim bebeğim
Sen nereden gelirsen
Ben orayı beklerim.

Malkara bayır olsa
Yolları çayır oha
Benim gözlerim kara
Yarimin çakır olsa

Tenekeyi doldurdum yukarıya kaldırdım
Haberin olsun anne
Ben bir subay kandırdım

Bizim asma kol verir
Üzümü bol verir
Aksakalın kızları
Oynatıp yol verir

Allıışık Köyümüz
Zem zem akar suyumuz
Oynatıp ta bırakmak
Yoktur öyle huyumuz

Malkara 'nın yolları
Sıvayayım kolları
Oğlan sana geliyorum
Tutsana davulları

Malkara 'ya giderken
Sıra sıra yulaflar
Gizli gizli severken
Nerden çıktı bu laflar

Malkara 'ya giderken
Sağ tarafta hastane
Yardan gelen mektubu
Eğlendirme postane

Mektup mektup içinde
Mektup zarfın içinde
Bensiz nasıl duruyor
Malkara 'nın içinde

Allıışık çatal matal
Ortasından su akar
Allı ışığın kızları
Baygın bakar can yakar

İğdemirli yarimden
Alamadım bir haber
Yalnız koyun güdülmez
Gel güdelim beraber

Kürtüllü bayır olsa
Arkası çayır olsa
Benim gözlerim kara
Yarimin çakır olsa

Gel benim alışığım
Bal ile kancığım
El yanında küsülü
Tenhada konuşalım

Ekin ektim olacak
Ambarlara dolacak
Yürüyüşüne bakarsan
Bu kız gelin olacak

Masa üstünde pekmez
Bu pekmez bana yetmez
Senin aldığın para
Benim süsüme yetmez

İn harmana harmana
Tınazı savuralım
Eller ayrıldı diye
Bizde mi ayrılalım.

Çapa kazarım, çapa
Çapacı para ister
İle mit köy oğlanları
Sıradan sopa ister

Hacısungur yolları
Dönüm geliyor dönüm
O yardan ayrılmam
Ölüm geliyor ölüm

Karakolun önünde
Ördek yüzer gölünde
Benim sevgili yarim
Yörük köyün içinde

Tülbendimi yıkadım
Niye kuruttun ana
Sevdiğime vermezsen
Niye büyüttün ana

Parmağımdaki yüzük
Parmağıma dar gelir
Benim sevdiğim var
Ayda yılda bir gelir

Tülbendimi yıkadım
Niye kuruttun ana
Sevdiğime vermezsen
Niye büyüttün ana

Parmağımdaki yüzük
Parmağıma dar gelir
Benim sevdiğim var
Ayda yılda bir gelir

Elmalı minaresi
Yıkılıp yapılıyor
Göndersene be yarim
Çok canım sıkılıyor

Karşıdan eşek gelir
Yuları gevşek gelir
Emirali oğlanlarına
Yamalı döşek gelir


Yaylagöne yolları
Karanfil kokuyor
Benim sevdiğim oğlan
Malkara, 'da okuyor

Mavi yorganım kaplı
Üstünde iğnem saplı
Sana kız verirler mi
Ucu delik çoraplı

Karsıda kara tarla
Parla sevdiğim parla
Kürtüllü'ye gelemezsen
Karşıdan mendil salla

Aydır aşar ağlama
Gündür şaşar ağlama
Bir kapıyı kapayan
Birini açar ağlama

Dağlarda meşelerde
Gül suyu şişelerde
h İler yarimi almış
Ben kaldım köşelerde

Bizim köyün yolları
Güvendiktir güvenlik
Kalaycı kızlarına
Allah vermiş güzellik

Pencerenin allında
Zerdali dalı mısın?
Püşkün düşkün durursun?
Benden de sevdalı mısın?

Öküzü otlatırım
İpinden atlatırım
Sizin gibi kızları
Maniyle çatlatırım.

Yapraklar arasında
Ayvalar şişman olur
Bizim köyün kızlarını
Almayan pişman olur

Yörük köyün minaresi yapılıp, yıkılıyor
Gönder yarim bir mektup
Çok canım sıkılıyor

Yörük köy minaresi
Seksen iki basamak istemiyorum yarim
Senden ayrı yaşamak

Saçlarımı uzattım
Kendim keseyim diye
Köy içinde yar sevdim
Her gün göreyim diye

Ayakkabım var benim
Bir karış topukları
Piyasaya çıkmışlar
Malkara kopukları

Benim saçlarım uzun
Örmüyorlar sevdiğim
Seni bana münasip
Görmüyorlar sevdiğim

Tülbendimi uçurdum
Kayak yapraklarına
Ben yarimi düşürdüm
Sevda yataklarına

Elmalı minaresi
Seksensekiz basamak
İstemiyorum be yarim
Senden ayrı yaşamak

Bahçenin kapısını
Açamıyorum yarim
Anneme söylemişler
Aramıyorum yarim

İğdemirdir köyümüz
Zemzem akar suyumuz
Sevip sevip ayrılmak
Yoktur öyle huyumuz

Bizim evin önünde
Ayvalar şişman olur
Müstecep'in kızlarını
Almayan pişman olur

Makine da ipliğim
Sensin benim kekliğim
Nerde kaldı gelmedi
Kürtüllü'lü sevdiğim

Elma attım denize
Geliyor yüze yüze
Karamurat kızları
Yedi bin yedi yüze

Hoca ezan okuyor
Sesi beni yakıyor
Karacahalil kızları
Menekşeye kokuyor

Ay urundu urundu
Bacaları kurumlu
Emirali oğlanları
Hepsi koca burunlu

Aman aman neler var
Ellerde güzeller var
Gel gidelim bahçeye
Toplanacak güller var

Annem entari almış
Ortası lale lale
Adresimi sorarsan
Haliç köy orta mahalle

Testiyi doldurdun mu?
Gelirken yoruldun mu?
Ben sana abi derken!
Sen bana vuruldun mu?

Gidiyoruz ikimiz
Kestanedir yükümüz
Yörük köyün içinde
Elti olucaz ikimiz

İndim dereye durdum
Birçok köylü kız gördüm
Birçok köylü içinde
Yörük köylüye vuruldum.

Gündendi tarlasında
Yılanın kemikleri
Hiç aklımdan çıkmıyor
Yarimin dedikleri

Ayakkabı alıcam
Üstü beyaz olursa
Kaynanamı sevicem
Oğlu güzel olursa


c) Türküler

Teslim Dağları:

Malkara yanmış dediler
Hiçbir yeri yanmamış
Bravo benim yarime
Yine benden caymamış.

******
Rinna esmerim rinna
Rinna Sevdiğim rinna
Rinna Teslim dağları
Ah estikçe erisin
Yüreğinin yağları

******
Şu Teslim dereleri
Susuz be yarim susuz
Sensiz geçen geceler
Uykusuzdur uykusuz.

******
Rinna esmerim rinna
Rinna Sevdiğim rinna
Rinna Teslim dağları
Ah estikçe erisin
Yüreğinin yağları

Doldur Yarim Testini

Doldur Yarim Testini Kazandan
Konuşmaya gel yarim ezandan
Konuşmaya gel yarim annem evde yok
Komşulara duyurmayın dedikodu çok
******
Kara kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar
******
Doldur Yarim Testini Kazandan
Konuşmaya gel yarim ezandan
Konuşmaya gel yarim annem evde yok
Komşulara duyurmayın dedikodu çok
******
Bahçenin kapısını
Bir vuruşta açarım
İstet yarim bir kere
Vermezlerse kaçarım
******
Doldur Yarim Testini Kazandan
Konuşmaya gel yarim ezandan
Konuşmaya gel yarim annem evde yok
Komşulara duyurmayın dedikodu çok


Zekiyem:

İn dereye dereye Zekyem
Ben de inicem ben de
Verdin bana sevdayı yar yar
Ben de gelecem ben de

İndim dere akmıyor Zekiyem
Yar yüzüme bakmıyor Zekiyem
Yar yar, yar yüzüme bakımıyor.
Sevip sevip ayrılmak Zekiyem
Allah'tan da korkmuyor.
Yar, yar Allah'tan da korkmuyor.

Get ovaya ovaya Zekiyem
Pancar otu yolmaya,
Yar yar pancar otu yolma
İstiyorlar sevdiğim Zekiyem
Beni senden almaya
Yar, yar beni senden almaya,

Elimde zilli dere Zekiyem
Taştan olur minare
Yar yar taştan olur minare
Çok istedim o yan Zekiyem
Gel gidelim sevdiğim Zekiyem
Bize orak biçmeye
Yar yar bize orak biçmeye

Yemin mi eltin yarim Zekiyem
Bizim ordan geçmeye
Yar, yar bizim yoldan geçmeye

Bu gün hava bulutlu Zekiyem
Bulutlar karışıyor.
Yar, yar bulutlar karışıyor
Benim sevdiğim oğlan Zekiyem
Malkara 'da okuyor.
Yar, yar Malkara'da okuyor


Dumanlı Dağ Başı

İn dereye dereye
Ben de inicem ben de
Verdin bana sevdayı
Beri de ölecem ben de

Dumanlı dağbası dumanlı
İver irer alı çeker zavallı
Malkara'ya giderken
Köprü salladı beni
Beyaz gömlekli oğlan
Aşka bağladı beni
Kulağımdaki küpenin
Elmas taşı kırıldı
Yarim bir şey söyledi
Olmaz dedim darıldı

Dumanlı dağbaşı dumanlı
Dumanlı dağbaşı dumanlı


Kürtüllü Yolları:

Şose be yarim şose
Çok islemem be yarim
Bir karyola bir masa

Sür şoför arabanı tamirhaneye

Oltasında çay akar
Kürtüllünün kızları
Yere bakar can yakar

Sür şoför arabanı tamirhaneye


Halay

Yatma yeşil çimene
Uyur uyanamazsın
Verme beni ellere
Görür dayanamazsın

Vaaay vay dağlar
Dağlar ardında yarim vay

Malkara'ya giderken
Sol tarafta hastane
Yarimin mektubunu
Eğlendirme postane

Arkamdan baktı kaldı
Dağlar ardında yarim vay

Gel gidelim sevgilim
Bizim hayata kadar

Ben senden ayrılamam
Dünya bozulana kadar
Vaay vay dağlar
Dağlar ardında yarim vay

Tülbendimin ucunda
Üç tane mavi boncuk

Doya doya bak yarim
Yarın sabah yolculuk

Vaaay, vay dağlar
Dağlar ardında yarim vay

Malkara'ya giderken
Aldım şeker tablası
Sanki gidicem gibi
Beğenmezmiş ablası

Vaaay, vay dağlar
Dağlar ardında yarim vay

Malkara'ya giderken
Sıra sıra yulaflar
Gizli gizli severken
Nerden çıktı bu laflar

Vaaay, vay dağlar
Dağlar ardında yarim vay

Malkara'ya giderken
Dolmuş batıda kaldı
Kara gözlü sevdiğim
Arkamdan baktı kaldı

Arkamdan baktı kaldı
Dağlar ardında yarini vay

A elimi elimi
Dokuyorum kilimi
Yemin eltim olucam
Bir evin bir gelini

Vaaay, vay dağlar
Dağlar ardında yarim vay

Kulağımda küpeler
Pırpırlıdır, Pırpırlı

Gördüğün kıza bakıyon
Yok mu senden akıllı

Vaaay, vay dağlar
Dağlar ardında yarim vay

Tülbendimin uçları
Çıkamam yokuşları
Bana selam getiren
Yedi dağın kaşları

Vaaay, vay dağlar
Dağlar ardında yarim vay