MALKARA

İlçenin geçmiş yıllarına gidilirse en eski kayıtlı belge olan 1888 Devlet Salnamesi'nde Tekfurdağı, Hayrabolu, Çorlu, Malkara ve Ereğli'deki birer rüştiyede (ortaokul) toplam 220 öğrencinin bulunduğu kaydedilmektedir. 1898 yılında Turhan Bey Medresesi'nde 10 Öğrencinin ders gördüğü bilinir.
Malkara'daki bu tek medresenin öğrenci sayısı 5 yıl içinde, 10'dan 15'e çıkmıştır. Aynı yıllarda 1897-1898 tarihindeki Maarif Salnamesine göre Malkara Rüştiyelerinde toplam 63 öğrenci mevcutmuş. 1901 Edirne Vilayet Salnamesine göre Malkara'da 1 rüştiye, Müslüman çocuklar için birer kız ve erkek okulu, Rum Ortodoks ve Ermeni Gregoryenlerin ikişer okulu bulunduğu yazılıdır. 1903 Maarif Salnamesinde Malkara'da 48 öğrencinin eğitim gördüğü kaydedilmektedir.
İlçede eğitim iyi bir durumdadır. Günümüz okulları aşağıdaki gibidir.