KURUMSAL

Türkiye Belediyeler Birliği
Marmara Belediyeler Birliği
Trakya Belediyeler Birliği
Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği
Tarihi Kentler Birliği
Sağlıklı Kentler Birliği
Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM)