KURUMSAL

Temel Politika ve Öncelikler

Malkara Belediyesi olarak sunulan hizmetlerin; kaynakların tam kullanımını, kent sakinlerinin görüş ve eleştirilerini de dikkate alarak, hantal bürokratik yapıdan dinamik ve çözüm odaklı olarak sunulmasını amaçlayarak; sosyal belediyecilik anlayışı ile güvenilir, şeffaf bir yönetim anlayışı ile de ilçenin tüm ihtiyaçlarına cevap veren ve her geçen gün gelişen bir kent olmayı hedeflemektedir.

Temel ilkelerimiz;

Güler yüzlü yapıcı bir hizmet anlayışı ile tüm belediye personelinin empati odaklı yaklaşım geliştirmesi ve bunu benimseyerek kendini kent sakini yerine koyarak en etkin ve hızlı çözüm geliştirmek kurumsal değerimizdir.

Katılımcı bir yönetim anlayışı ile Belediye olarak katılım önündeki engelleri kaldırarak; dili, dini, ırkı, cinsiyeti, siyasi tercihi ne olursa olsun tüm halkı kucaklayarak farklılıklara saygı duyarak ortak beklentilere yönelik hizmet üreten tarafsız bir algı ile kent sakinlerinin hesap sorma bilincinde şeffaf ve hesap verilebilir bir yaklaşım en temel önceliğimizdir.

Tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı olma anlayışı ile Belediye olarak tüm hizmetlerimizi planlarken ve uygularken çevre dostu bir yaklaşım geliştirerek bu yönde kent sakinlerimize farkındalık sağlamak önem arz etmektedir.

Kültürel değerlere ve geleneklere sahip yaklaşım ile Belediye olarak tüm inovatif hizmetlerde Malkara Halkının kültürel değerlerine ve geleneklerine sahip çıkarak devamlılığı yeni nesillere taşıma konusunda hassas davranarak; sadece sosyal ve kültürel faaliyetlerde değil, tüm hizmetleri sunarken aynı hassasiyetin benimsenmesine ve tüm Malkara Halkının bu yönde yaklaşım geliştirmesine destek olmaktır.

Yeniliklere ve değişime açık olma anlayışı ile Belediye olarak bize verilen yetkiler doğrultusunda başarılı ve uygulanabilir iyi örneklerin takibi, kentimizin değerleri ve gelenekleri doğrultusunda uygulanması, kentin kendine özgü sorunlarını çözmeye yönelik farklı, gerçekçi ve yeni yaklaşımlar geliştirmek ve Belediye personelinin bu yönde gelişimine destek olmak Malkara'nın yaşanabilir bir kent olması için gerekli ve zaruri bir ilkedir.

Hizmette kalite, hız, adalet ve eşitlik anlayışı ile Belediye olarak tüm vatandaşlarımız talepleri eşit önemdedir. Karar ve uygulamalarda temel yaklaşım ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak, kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır.