KURUMSAL

İLKELERİMİZ

• Güler yüzlü, yapıcı bir hizmet anlayışı sunmak

• Katılımcı bir yönetim anlayışı ile tarafsız ve hesap verebilir olmak

• Tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı olmak

• Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak

• Yeniliklere ve değişime uyum sağlamak

• Hizmette kalite, hız, adalet ve eşitlik