HİZMETLERİMİZ

1. Belediye sınırları içinde Beldenin intizam, sıhhat ve huzurunu temin ve korunmasını sağlar.

2. Zabıta talimatnamesi ile sıhhi zabıta talimatnamesi hükümlerine uygun olarak gerekli kontrol ve denetimleri yapar.

3. Umuma açık yerlerin gerekli kontrollerini yapar.

4. Personelinin eğitimini sağlar.

5. Zabıta Müdürü yukarıdaki maddelerde dairesine tevdi olunan hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için, teşkilat görevlendirme, iş bölümü ve hizmet icra talimatını hazırlamak ve başkanlık onayı ile yürürlüğe koymak, emrindeki personele emir vermekle yükümlüdür.

6. Verilen görevlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinde birinci derecede sorumludur.

​ALO ZABITA - 153 ve 444 5942 nolu telefondan 7/24 hizmet verilmektedir.

İstek, Şikayet ve Başvurularınız için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.