HİZMETLERİMİZ

İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak gereklidir. Eğer Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için her hangi bir eksiklik görülmezse yapı ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir.

2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlamasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez. Ayrıca kismen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ruhsat başvuru dilekçesi.
Tapu.
İmar durumu (Belediyeden alınacak).
Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak).
Mimari proje (Oda onaylı).
Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.
Betonerme statik proje (Oda onaylı).
İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.
Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).
Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.
Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).
Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.
Zemin etüd raporu.
Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.
Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.
Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.
Yapıya ilişkin bilgi formu.
Yapı denetim şirketi ücretinin %20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.
Şantiye şefi sözleşmesi.