HİZMETLERİMİZ

Belediye mücavir alan sınırları içinde bulunan cadde ve sokakların süpürülmesini sağlayarak devamlı olarak temiz tutmak,

Belediye mücavir alan sınırları içinde üretilen günlük katı atıkların toplanmasını, katı atık depolama ve imhasına ilişkin işlerin programlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

Belediye mücavir alan sınırları içinde kurulan semt pazarları çöplerinin toplanmasını ve naklinin yapılmasını sağlamak,

Belediye mücavir alan içerisinde bulunan tüm boş alanların temizlenmesini sağlamak,

Kentin temizliği ile ilgili faaliyetleri yapmak,

Kış aylarında kömür cüruflarının toplanması, temizliği ve nakliyesinin yapılması,

İlçenin görüntüsüne uygun olarak gerekli görülen yerlere evsel atık konteynırı koymak,

Evsel atık konteynerlerını yıkamak, tamir ettirmek ve dezenfeksiyonunu sağlamak,

Müdürlük tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili Belediye sınırları içinde gerekli denetimleri yapmak,

Gelen şikayetlerin zamanında değerlendirilerek vatandaş memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlamak,

Resmi yazı ve vatandaş dilekçelerini yasal süreler içerisinde cevaplandırmak ve gereğini yapmak, ayrıca halkımızın telefonla, e-mail yolu ile ve bizzat müdürlüğümüze müraacatları halinde haklı taleplerini yerine getirmek,

Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek kent halkının temizliğe katılımını sağlamak