HİZMETLERİMİZ

Nikah İçin İstenen Belgeler:

  • Nüfus Cüzdanı aslı fotokopisi
  • 6'şar adet fotoğraf (her iki kişi için)
  • Evlenme Beyannamesi (Belediyede onaylanacak)
  • Nüfus Kayıt Örneği
  • Sağlık Raporu (Sağlık ocağından alınan)
  • Evlenme İzin Belgesi (Belediyede Düzenlenecek)

 

EVLENMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN ÇİFTLERDEN İSTENEN BELGELER

Belediyemize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin Adrese Dayalı Sistemde Malkara ve köylerinde ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.

 

1-NÜFUS CÜZDANLARI ASLI VE İKİŞER ADET FOTOKOPİSİ
Resimli, Son(10) yıl içerisinde değiştirilmiş, son medeni duruma dair bilgileri içerir, okunaklı T.C. Kimliği.(Başka bir kimlikle başvuru yapılmaz)  

 
2-EVLENME YAŞI
18 Yaşını doldurmuş olmaktır. Doldurmamış iseler 
a)17 Yaşını doldurmuş ise; Anne ve Babanın imzalı izinleri ile 
b)16 Yaşını doldurmuş ise; Mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı" ile evlenme başvurusu yapılır. 

 
3-RESİM
Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, cepheden, inkılap kanunlarına uygun olarak, baş açık (Bayanlarda alın, çene ve yüz tamamen görünmek kaydıyla baş örtülü olabilir),poz üniforma, poz veya pul resim olmayan (fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan resimler kullanılmayacaktır). Tümü aynı 6 (altı) adet resim.  

 
4-SAĞLIK RAPORU
Aile hekimleri ve Toplum Sağlık Merkezlerinden alınacak, resimli mühür ve imza ile tasdikli, genelgenin gereği tetkiklerin yapıldığına dair bilgileri kapsayan ve son 6 (altı) ay içerisinde alınmış belgelerdir.  

 
5-EVLENME EHLİYET BELGESİ

Evlenme ehliyet belgesi nüfus müdürlüğümüzden temin edilecektir.

 

6-ÖZEL BELGELER
  

İDDET KARARI: Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin  hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda Memurluğumuzdan bilgi alınabilir.​

 

ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması yazısına göre 2. maddesinde belirtilen “tarafların birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir” der.

Bu nedenle; Nüfus müdürlüğünden versiyon 2  Çok dilli Evlenme Ehliyet Belgesi almaları gerekmektedir.​

 

VEKALETNAME :
Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKALETNAME düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme yönetmeliği Madde 17. Vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri Nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)​

 

Başvuru, Sabah 08:00-12:00 Öğlen 13:00-17:00 saatleri arasında çiftin birlikte müracaatı ile yapılacaktır.

 

Tüm evrakların geçerlilik süresi 6 aydır...

 

Fahri Konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

Müracaat ve nikah akdinin gerçekleşeceği sürede vizesi veya oturma izni olmayan yabancı ülke vatandaşlarının müracaatları kabul edilmez.

Müracaat esnasında pasaport ibrazı zorunludur.

Sağlık raporu ve vesikalık fotoğraf müracaat esnasında yabancı ülke vatandaşından istenecektir.