GÜNCEL

ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2021Şubat02 Şubat 2021, Salı15:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Şubat Ayı Meclis Toplantısı 02.02.2021 Salı günü saat:15:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Kapalı Düğün Salonunda Olağan toplanacaktır.

5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.

- Açılış Yoklama, saygı duruşu
- Meclise bilgi verilecek konular (İzin dilekçeleri vb.)
- 05.01.2021 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.

MECLİS GÜNDEMİ      :           
1- Kozyörük kat sayı belirlenmesi hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
2- Kredi Yolu ile Borçlanma hakkındaki Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi
3- Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclisin Tatil Edilecek Ayın Belirlenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
4- Yazı İşleri Müdürlüğünü Malkara Vergi Dairesi Müdürlüğü Takdir Komisyonuna 2 asil 2 yedek  Üye Seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Eken Kışlası Yükseklik Belirlenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Başar Kışlası Yükseklik Belirlenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Izgar 487 Parselde Uygulama İmar Planı hakkındaki yazısının görüşülmesi
8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Izgar 1258 Parselde Uygulama İmar Planı hakkındaki yazısının görüşülmesi
9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kırsal Mahalle Tespiti hakkındaki yazısının görüşülmesi
10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 346 Ada, 64 Parsel Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi 
11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Takas-Devir hakkındaki yazısının görüşülmesi
12- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması