GÜNCEL

ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2024Şubat06 Şubat 2024, Salı16:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Şubat Ayı Meclis Toplantısı 06.02.2024 Salı günü saat:16:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda Olağan toplanacaktır.
 
5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.
 
- Açılış Yoklama, saygı duruşu
- Meclise bilgi verilecek konular (İzin dilekçeleri vb.)
- 02.01.2024 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
 
MECLİS GÜNDEMİ      :
1- Yol Harcamalarına Katılma Payı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2- Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3- Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclisin Tatil Edilecek Ayın Belirlenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi.
4- Yazı İşleri Müdürlüğünün Malkara Vergi Dairesi Müdürlüğü Takdir Komisyonuna 2 asil 2 yedek  Üye Seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi.
5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Boş-Dolu Kadro Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi.
6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Aksakal Mah. Kamu Yatırımı Kararı hakkındaki yazısının görüşülmesi.
7- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Traktör Tahsisi hakkındaki yazısının görüşülmesi.
8- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden  Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.