GÜNCEL

OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2021Ocak05 Ocak 2021, Salı15:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Ocak Ayı Meclis Toplantısı 05.01.2021 Salı günü saat:15:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Kapalı Düğün Salonunda Olağan toplanacaktır.
 
5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.
-Atatürk Anıtına Çelenk Koyma ve Saygı Duruşu
-Açılış, Yoklama
-Meclise bilgi verilecek konular (Teftiş, Müdür Ataması, İzin dilekçeleri vb.)
-01.12.2020 ve 21.12.2020 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
 
MECLİS GÜNDEMİ      :
            
1- Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Toplantılarının Sesli ve Görüntülü Cihazlarla Kayıt Edilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
2- Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Üyeleri İle İhtisas Komisyonu Üyelerinin Huzur Hakları hakkındaki yazısının görüşülmesi
3- Yazı İşleri Müdürlüğünün Denetim Komisyonu Seçilmesi (gizli oyla) hakkındaki yazısının görüşülmesi
4- Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonu Çalışma Yönergesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
5- Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyonu Çalışma Yönergesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
6- Zabıta Müdürlüğünün 2021 Yılı Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretleri hakkındaki yazısının görüşülmesi
7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozyörük Plan Notu İlavesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması hakkındaki yazısının görüşülmesi
9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kira Ertelenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
10- Zabıta Müdürlüğünün Sanemgül Turizm Otelcilik Şirketinin İçkili Yer Bölgesine alınma talebi hakkındaki yazısının görüşülmesi
11- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Ödüller hakkındaki yazısının görüşülmesi
12- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması