GÜNCEL

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2021Nisan01 Nisan 2021, Perşembe15:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Nisan Ayı Meclis Toplantısı 01.04.2021 Perşembe günü saat:15:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Kapalı Düğün Salonunda Olağan toplanacaktır.
 
5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.
 
- Açılış Yoklama, saygı duruşu
- Meclise bilgi verilecek konular (İzin dilekçeleri vb.)
- 2020 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin bilgisine sunulması
- 02.03.2021 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
 
MECLİS GÜNDEMİ      :
 
1- Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Kâtibi Seçimi (gizli oylama) hakkındaki yazısının görüşülmesi
2- Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Başkan Vekilleri Seçimi (gizli oylama) hakkındaki yazısının görüşülmesi
3- Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üyesi Seçimi (gizli oylama) hakkındaki yazısının görüşülmesi
4- Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
5- Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyonu Seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
6- Yazı İşleri Müdürlüğünün İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu Seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
7- Yazı İşleri Müdürlüğünün Kırsal Hizmet ve Mera Islah Komisyonu Seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
8- Yazı İşleri Müdürlüğünün İçişleri Komisyonu Seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemize ait park altında bulunan dükkânların 7 yıl süre ile kiralanması hakkındaki yazısının görüşülmesi
10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden Bedelsiz Devir Talebi hakkındaki yazısının görüşülmesi
11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İlçemize bağlı mahallelerde yapılacak kadastro işlemlerinde  görev alacak bilirkişi seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Tahsisli Taşınmazın Tapu Devri hakkındaki yazısının görüşülmesi
13- Belediyemiz 2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
14- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması