GÜNCEL

NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2023Nisan04 Nisan 2023, Salı16:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Şubat Ayı Meclis Toplantısı 04.04.2023 Salı günü saat:16:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda Olağan toplanacaktır.
 
5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.
 
- Açılış Yoklama, saygı duruşu
- Meclise bilgi verilecek konular (Müdür Atamaları, İzin dilekçeleri vb.)
- 01.03.2023 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
- 2022 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.
 
MECLİS GÜNDEMİ      :
         
1- Malkara Merkez 5 Yıllık İmar Programı hakkındaki İmar Komisyon raporunun görüşülmesi
2- Balabancık, Sağlamtaş, Kozyörük 5 Yıllık İmar Programı hakkındaki İmar Komisyon raporunun görüşülmesi
3- Allışık Mahallesi 155 ada 1 parsel hakkındaki İmar Komisyon raporunun görüşülmesi
4- Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
5- Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyonu Seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
6- Yazı İşleri Müdürlüğünün İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu Seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
7- Yazı İşleri Müdürlüğünün Kırsal Hizmet ve Mera Islah Komisyonu Seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
8- Yazı İşleri Müdürlüğünün İçişleri Komisyonu Seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
9- Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üyesi Seçimi (gizli oylama) hakkındaki yazısının görüşülmesi
10- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısının Aylık Ödeneklerinin Belirlenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
11- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Dolu Kadro Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi
12- Belediyemiz 2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
13- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.