GÜNCEL

NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2024Nisan09 Nisan 2024, Salı11:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Nisan Ayı Meclis Toplantısı 09.04.2024 Salı günü saat:11:00’de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda Olağan toplanacaktır.

5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.
 
- Atatürk Anıtı çelenk sunulması, saygı duruşu, 
- Açılış Yoklama
- En genç iki Meclis Üyesinin geçici katip olarak Divanda yerlerini alması.
- Meclise bilgi verilecek konular (İzin dilekçeleri vb.)
- 05.03.2024 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
- 2023 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.
 
 
 
MECLİS GÜNDEMİ :
 
1- Yazı İşleri Müdürlüğünün 2 asil, 2 yedek Meclis Kâtibi seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi (gizli oyla)
2- Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis 1. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi   (gizli oyla)
3- Yazı İşleri Müdürlüğünün 2 asil Encümen Üyelerinin seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi (gizli oyla) 
4- Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi 
5- Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyonu seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi 
6- Yazı İşleri Müdürlüğünün İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
7- Yazı İşleri Müdürlüğünün Kırsal Hizmet ve Mera Islah Komisyonu seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
8- Yazı İşleri Müdürlüğünün İçişleri Komisyonu seçimi hakkındaki yazısının görüşülmesi
9- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclisine 1 Asil Üye Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi 
10- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Marmara Belediyeler Birliği Meclisine 1 Asil, 1 Yedek Üye Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
11- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği Meclisine 2 Asil, 1 Yedek Üye Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
12- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Trakya Belediyeler Birliği Meclisine 2 Asil, 1 Yedek Üye Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
13- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Tarihi Kentler Birliği Meclisine 1 Asil, 1 Yedek Üye Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
14- Hacıevhat-Kuzeybatı Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
15- Allıışık Mahallesi Uygulama İmar Planı İtirazı hakkındaki İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi
16- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Dolu Kadro Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi
17- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Memur Statüsünde Çalışan Personele Sosyal Denge Tazminatı Ödenebilmesi İçin Toplu Sözleşme Yapılması ve Belediye Başkanı Nergiz KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK’ e yetki verilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi.
18- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısının Aylık Ödeneklerinin Belirlenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
19- Belediyemiz 2023 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
20- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden  Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.