GÜNCEL

MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2023Mayıs02 Mayıs 2023, Salı16:001

Belediyemiz Meclisi; 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 02.05.2023 Salı günü saat:16:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda Olağan toplanacaktır.
 
5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.
 
- Açılış Yoklama, saygı duruşu
- Meclise bilgi verilecek konular (İzin dilekçeleri vb.)
- 04.04.2023 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
 
 
MECLİS GÜNDEMİ      :
   
1- Allışık Mahallesi 155 ada 1 parsel hakkındaki İmar Komisyon raporunun görüşülmesi
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Tahsisli Taşınmazların Tapu Devri hakkındaki yazısının görüşülmesi
3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki yazısının görüşülmesi 
4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Boş Kadro Derece Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi
5- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden  Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.