GÜNCEL

MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2021Mayıs17 Mayıs 2021, Pazartesi15:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 17.05.2021 Pazartesi günü saat:15:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Kapalı Düğün Salonunda Olağan toplanacaktır.
 
5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.
 
- Açılış Yoklama, saygı duruşu
- Meclise bilgi verilecek konular (İzin dilekçeleri vb.)
- 01.04.2021 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
 
MECLİS GÜNDEMİ      :
 
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Dolu Kadro Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi
2- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Yol Üstü Otopark Devir Protokolü Yapma Yetkisi hakkındaki yazısının görüşülmesi
3- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Yol Üstü Otopark Ücret Tarifesi 2021 Tarife Cetveline Eklenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Hakim Özbulak adına Tahsisli Taşınmazın Tapu Devri hakkındaki yazısının görüşülmesi
5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Camiatik Mahallesi tapuda ada:267, parsel:61 noda kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan odanın Tekirdağ Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Derneği adına Tahsisi hakkındaki yazısının görüşülmesi
6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi 19 ada, 2 parselde Belediye Ana Hizmet Binası alt katında kiracımız olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Malkara Şubesine Tahsisi hakkındaki yazısının görüşülmesi
7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Sağlamtaş Mahallesinde 3475 parselde bulunan ATM yerinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Malkara Şubesi adına Tahsisi hakkındaki yazısının görüşülmesi
8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Camiatik Mahallesi 624 ada 1 parselde kayıtlı 853,13 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Hacı Leman Camii, Gazibey Mahallesi 206 ada 19 parselde kayıtlı 850,19 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde Camii’ nin Maliye Hazinesi adına Bedelsiz Devri hakkındaki yazısının görüşülmesi
9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediye Şirketine Malkara Belediyesini Temsilen Katılacak Yetkili Kişinin Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı hakkındaki yazısının görüşülmesi
11- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması