GÜNCEL

KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2022Kasım01 Kasım 2022, Salı16:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Kasım Ayı Meclis Toplantısı 01.11.2022 Salı günü saat:16:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda Olağan toplanacaktır.
 
5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.
 
- Açılış Yoklama, saygı duruşu
- Meclise bilgi verilecek konular (İzin dilekçeleri vb.)
- 04.10.2022 ve 18.10.2022 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
 
MECLİS GÜNDEMİ      :
            
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Boş Kadro Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Tahsisli Taşınmazın Tapu Devri hakkındaki yazısının görüşülmesi
3- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Bütçe Aktarması hakkındaki yazısının görüşülmesi
4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Camiatik Mah.376 Ada 7 Parsel Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi
5- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması