GÜNCEL

HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2024Haziran04 Haziran 2024, Salı15:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Haziran Ayı Meclis Toplantısı 04.06.2024 Salı günü saat:15:00’de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda Olağan toplanacaktır.
 
5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.
 
- Açılış Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
- Meclise bilgi verilecek konular
*İzin dilekçeleri 
*Meclis Üyeleri Selahattin KARACAOĞULLARI ve Yasin KURT’un Adalet ve Kalkınma Partisinden istifa dilekçelerinin meclisin bilgisine sunulması
- 02.05.2024 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
 
MECLİS GÜNDEMİ      :
            
1- 4081 Sayılı Kanun gereğince Çiftçi Malları Koruma Meclisi Azalığına 5 asıl, 5 yedek üye seçimi (Gizli Oyla) 
2- 4081 Sayılı Kanun gereğince Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 5 asıl, 5 yedek üye seçimi (Gizli Oyla)
3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozyörük Kırsal Mahallesi 101 Ada 51 Parsel hakkındaki yazısının görüşülmesi
4- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden  Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.