GÜNCEL

EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2022Eylül01 Eylül 2022, Perşembe16:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Eylül Ayı Meclis Toplantısı 01.09.2022 Perşembe günü saat:16:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda Olağan toplanacaktır.
 
5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.
 
- Açılış Yoklama, saygı duruşu
- Meclise bilgi verilecek konular (İzin dilekçeleri vb.)
- 01.07.2022 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
 
MECLİS GÜNDEMİ      :
 
1- İlçemiz Hacıevhat Mahallesi 67 ada, 53 parsel noda kayıtlı taşınmazın Satış Talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi
2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması hakkındaki yazısının görüşülmesi
3- Zabıta Müdürlüğünün Zabıta Personeli Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kırsal Yerleşik Alan Tespiti hakkındaki yazısının görüşülmesi
5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Künkçeşme ve Çevresi Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi
6- Zabıta Müdürlüğünün İçkili Yer Bölgesinden Çıkarılması Değerlendirilen Yerler hakkındaki yazısının görüşülmesi
7- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması