GÜNCEL

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2022Ekim04 Ekim 2022, Salı16:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Ekim Ayı Meclis Toplantısı 04.10.2022 Salı günü saat:16:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda Olağan toplanacaktır.

5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.

- Açılış Yoklama, saygı duruşu
- Meclise bilgi verilecek konular (İzin dilekçeleri vb.)
- 01.09.2022 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.


MECLİS GÜNDEMİ      :

1- Tam Zamanlı Sözleşmeli Çevre Mühendisi Çalıştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi
2- Künkçeşme ve Çevresi Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
3- Kırsal Yerleşik Alan Tespiti (Kalaycı, Esendik, Davuteli, Bayramtepe) hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
4- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2022 Yılı Ücret Tarifesi Güncelleme hakkındaki yazısının görüşülmesi
5- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2022 Yılı Ücret Tarifesi Güncelleme (Halı Saha) hakkındaki yazısının görüşülmesi
6- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Proje Yetkilendirme hakkındaki yazısının görüşülmesi
7- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveli hakkındaki yazısının görüşülmesi
8- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2023 Yılı Performans Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi
9- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2023 – 2025 Yılları Performans Esaslı Bütçesinin görüşülmesi
10- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması