GÜNCEL

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2021Ekim04 Ekim 2021, Pazartesi16:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Ekim Ayı Meclis Toplantısı 04.10.2021 Pazartesi günü saat:16:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Kapalı Düğün Salonunda Olağan toplanacaktır.
 
5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.
 
- Açılış Yoklama, saygı duruşu
- Meclise bilgi verilecek konular (İzin dilekçeleri vb.)
- 01.09.2021 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
 
 
MECLİS GÜNDEMİ      :
             
1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Malkara Merkez 5 Yıllık İmar Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi
2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Balabancık 5 Yıllık İmar Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi
3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozyörük 5 Yıllık İmar Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi
4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sağlamtaş 5 Yıllık İmar Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi
5- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2022 Yılı Ücrete Tabi İşler Tarife Cetveli hakkındaki yazısının görüşülmesi
6- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2022 Yılı Performans Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi
7- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2022 – 2024 Yılları Performans Esaslı Bütçesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcısının Aylık Ödeneklerinin Belirlenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
9- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Polis Merkez Amirliği Hizmet Binası Tadilat Talebi hakkındaki yazısının görüşülmesi
10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Gazibey Mahallesi Zonya Mevkii 238 ada, 19 parselde 11986,17 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın kiralanması hakkındaki yazısının görüşülmesi
11- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması