GÜNCEL

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2023Ekim03 Ekim 2023, Salı16:001

Belediyemiz Meclisi; 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Ekim Ayı Meclis Toplantısı 03.10.2023 Salı günü saat:16:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda Olağan toplanacaktır.
 
5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.
 
- Açılış Yoklama, saygı duruşu
- Meclise bilgi verilecek konular (İzin dilekçeleri vb.)
- 04.09.2023 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
 
MECLİS GÜNDEMİ      :
    
1- Cami İnşaat Yardımı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2- Gazibey Mahallesi 217 Ada 2 Nolu Parsel Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
3- Fen İşleri Müdürlüğünün Kozyörük Mahallesi Düğün Salonu Yapımı hakkındaki yazısının görüşülmesi.
4- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Bedelsiz Taşıt Devri Kabulü hakkındaki yazısının görüşülmesi.
5- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2024 Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesi hakkındaki yazısının görüşülmesi.
6- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2024 Yılı Performans Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi.
7- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2024 Yılı Performans Esaslı Bütçesi hakkındaki yazısının görüşülmesi.
8- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden  Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.