GÜNCEL

ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2023Aralık05 Aralık 2023, Salı16:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Aralık Ayı Meclis Toplantısı 05.12.2023 Salı günü saat:16:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye Meclis Toplantı Salonunda Olağan toplanacaktır.
 
5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.
 
- Açılış Yoklama, saygı duruşu
- Meclise bilgi verilecek konular (Müdür Atamaları, İzin dilekçeleri vb.)
- 01.11.2023 tarihli Meclis Görüşme Tutanaklarının Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği Meclis Üyelerince okunduğu, maddi hata bulunmadığı hususunun oylanması.
 
 MECLİS GÜNDEMİ      :
           
 
1- Gökçeşme Trafo hakkındaki İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2- Dolu Kadro Derece Değişikliği hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi. 
3- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Park İsim Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi.
4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Taşınmaz Tahsisi hakkındaki yazısının görüşülmesi
5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Boş-Dolu Kadro Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi.
6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İbadet Alanı Plan Notu Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi.
7- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden  Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması.