GÜNCEL

2019 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2019Mayıs03 Mayıs 2019, Cuma16:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 03.05.2019 Cuma günü saat:16:00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Olağan toplanacaktır.
5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre İlan olunur.
 
- Açılış Yoklama, saygı duruşu
- Meclise bilgi verilecek konular 
     * İzin dilekçeleri v.b.
     * Selahattin KARACAOĞULLARI Adalet ve Kalkınma Partisinden istifa dilekçesi
 
MECLİS GÜNDEMİ      :
1- 4081 sayılı Kanun gereğince Çiftçi Malları Koruma Meclisi Azalığına 5 asil, 5 yedek üye seçimi (Gizli Oy) 
2- 4081 sayılı Kanun gereğince Çiftçi Malları Murakabe Heyetine 5 asil, 5 yedek üye seçimi (Gizli Oyla)
3- Toplu Sözleşme yapılması ve Belediye Başkanı Ulaş YURDAKUL’ a tam yetki verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi
4- Kozyörük Mahallesi 24 paftada yer alan ve 6485 nolu parselde bulunan arazinin MTA ya bedelli tahsisi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi
5- Taekwondo Spor Kulübünün yurt dışı çıkış izni hakkındaki Plan ve Bütçe komisyon Raporunun görüşülmesi
6- Küçük Sanayi Sitesinde Yapılaşma Şartlarının Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
7- 364 ada 2 ve 3 Parsele İlişkin Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
8- Balabancık Mahallesi Plan Notlarının Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
9- Belediye Hizmet Alanına İlişkin Plan Değişikliği Düzenlenmesi hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
10- Kozyörük Mahallesi İmar Planına Plan Notları Eklenmesine İlişkin Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
11- Sağlamtaş Mahallesi İmar Planı Notlarına İlişkin Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
12- İbadet Yerlerinin Taks ve Kaks Alanlarına İlişkin Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi
13- Kamu Alanlarında Kat Yüksekliğine İlişkin Plan Notu Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi   
14- Yazı İşleri Müdürlüğünün İstifa nedeniyle eksilen Kırsal Hizmet ve Mera Islah Komisyonuna üye seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Doğalgaz Basınç İstasyonlarının onaylı uygulama planına işlenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi
16- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 yılı kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı hakkındaki yazısının görüşülmesi  
17- Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması