GÜNCEL

2017 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2017Nisan05 Nisan 2017, Çarşamba15:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Nisan Ayı Meclis Toplantısı 05.04.2017 Çarşamba günü saat:16:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Olağan toplanacaktır.

5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre İlan olunur.

 

MECLİS GÜNDEMİ      :

1-Açılış Yoklama ve Saygı Duruşu

2-Belediyemiz Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması

3-Belediyemiz 2016 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

4-Yazı İşleri Müdürlüğünün Encümen Üyesi Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

5-Yazı İşleri Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

6-Yazı İşleri Müdürlüğünün İmar Komisyon Üyesi Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

7-Yazı İşleri Müdürlüğünün İçişleri Komisyon Üyesi Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

8-Yazı İşleri Müdürlüğünün Dış İlişkiler Komisyon Üyesi Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

9-Yazı İşleri Müdürlüğünün İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonu Üyesi Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

10-Yazı İşleri Müdürlüğünün Kırsal Hizmet ve Mera Islah Komisyonu Üyesi Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

11-Kozyörük Mahallesi 5 yıllık İmar Programı hakkındaki İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi

12-Balabancık Mahallesi 5 yıllık İmar Programı hakkındaki İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi

13-Sağlamtaş Mahallesi 5 yıllık İmar Programı hakkındaki İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi

14-İlçemizde Yeni Ticaret Alanlarının Açılması hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

15-İlçemiz Camiatik Mahallesi ada:275 parsel:10 Mutallip TIKIZ adına kayıtlı taşınmaz hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

16-Kaanlar Gıda San.ve Tic.Aş. adına kayıtlı parselde Atık Su Arıtma Tesisi yapılması amacıyla Kamu Yararı Kararı alınması hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

17-Hacısungur Mahallesinde bulunan Park alanı içindeki binanın tahsis edilip edilmemesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

18-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Camiatik Mahallesi, 499 Ada, 82 Parsel noda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

19-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sağlamtaş Mahallesi 3947,4030, 4031 nolu parsellerde yer alan taşınmazlarda Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

20-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gazibey Mahallesi ada:238 parsel:10 da yer alan taşınmazda Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

21-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Satış hakkındaki yazısının görüşülmesi

22-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İlçemiz Camiatik Mahallesi 485 ada 106 noda 201.00 m2 yüzölçümlü Süleyman BALCI adına kayıtlı arsa niteliğindeki taşınmazın kamulaştırması ile ilgili açılan 2015/449 Esas Nolu davanın anlaşma ile tasfiyesi  hakkındaki yazısının görüşülmesi

23-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İlçemiz Yeni Mahalle 175 ada 87 noda 1.460,87 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kamulaştırılması ile ilgili açılan 2016/576 Esas Nolu davanın anlaşma ile tasfiyesi hakkındaki yazısının görüşülmesi.

24-Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması