GÜNCEL

2016 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2016Temmuz01 Temmuz 2016, Cuma09:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Haziran Ayı Meclis Toplantısı 01.07.2016 Cuma günü saat:10:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Olağan toplanacaktır.

5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre İlan olunur.

 

MECLİS GÜNDEMİ      :

1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu

2-Vakıfiğdemir Mahallesi 661 parsel nolu taşınmaza isabet eden 84,00 m2' lik trafo yerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devir yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi

3-Camiatik Mahallesi 499 Ada, 82 Parsel noda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

4-Camiatik Mahallesi 365 Ada, 5 Parsel 4.874,31 m2 Yusuf ŞAHİN adına kayıtlı taşınmazın Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

5-5 Yıllık İmar Programı hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

6-Camiatik Mahallesi Belediyemiz Adına Kayıtlı Ada:614, Parsel:33 No' lu taşınmazın 10 yıla kadar kiralanıp kiralanmayacağı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi

7-Plan Notu Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

8-Kent Estetik Komisyonu Kurulması ve Kent Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hakkındaki İçişleri Komisyon Raporunun görüşülmesi

9-Zemin Tahrip Bedelleri Tarife Değişikliği hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Akmer Gayrimenkul İnş.San.Tic.A.Ş İlçemiz Camiatik Mahallesi tapuda ada:689, parsel:18 no' da Belediyemizin de hissedar olduğu taşınmaz üzerine Cami yapılmak koşuluyla yaklaşık 946.43 m2 hissenin tamamını, Belediyemize şartlı olarak Bağış yapılması hakkındaki yazısının görüşülmesi

11-Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Çilek Yetiştiriciliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

12-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle tapuda ada: 176, parsel:118 no' da Belediyemiz adına kayıtlı 126.79 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın satışı hakkındaki yazısının görüşülmesi

13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Kadıköy Mahallesi 1765 Parselde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Taşınmazın Satışı hakkındaki yazısının görüşülmesi

14-Belediyemiz birimlerinden gelen, Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması

15-Belediye Meclisinin Haziran 2016 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması