GÜNCEL

2016 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2016Mayıs04 Mayıs 2016, Çarşamba15:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 04.05.2016 Çarşamba günü saat:16:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Olağan toplanacaktır.

5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre İlan olunur.

MECLİS GÜNDEMİ      :

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2015 Yılı Kesin Hesabı hakkındaki yazısının görüşülmesi

3-Yörücek Mahallesi Parsel 992 No' lu Taşınmaz hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

4-Camiatik Mahallesi ada:334, parsel:58, 449,49 m2 yüzölçümlü Sadiyar YOLCU ve Hissedarları Adına Kayıtlı Taşınmaz hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

5-Camiatik Mahallesi 387 Ada, 42 Parsel noda kayıtlı 9.116,91 m2 Pameks Giyim Sanayi A.Ş. Adına Kayıtlı Taşınmaz hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

6-Camiatik Mahallesi, Bahçealtı Mevkii, Sünepe Çeşme Üçağaçlar Mevkii ve Sünepe Çeşme Mevkii hakkındaki İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Davuteli Mahallesi Değirmenaltı Mevkii 193 Parselde Kayıtlı 5.125,00 m2 yüzölçümlü Mezarlık Vasıflı Taşınmazın Bedelsiz Olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Devri hakkındaki yazsının görüşülmesi

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Camiatik Mahallesi Tapuda Ada:614, Parsel:33 Noda Belediyemiz Adına Kayıtlı Parkın Kiralanması hakkındaki yazısının görüşülmesi

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Camiatik Mahallesi, Akbaldır Mevkii, Tapuda Pafta:63, Ada:381, Parsel:46 Noda Belediyemiz Adına Kayıtlı Taşınmazın Satış, Trampa, Devir ve Kiralanması İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi