GÜNCEL

2016 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2016Haziran02 Haziran 2016, Perşembe15:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Haziran Ayı Meclis Toplantısı 02.06.2016 Perşembe günü saat:16:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Olağan toplanacaktır.

5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre İlan olunur.

 

MECLİS GÜNDEMİ      :

1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Vakıfiğdemir Mahallesi 661 parsel nolu taşınmaza isabet eden 84,00 m2' lik trafo yerinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devir yapılıp yapılmayacağı hakkındaki yazısının görüşülmesi

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İhdas suretiyle İmar Planının gerçekleşmesi için satılması gereken parçaların Satış İşlemleri için Encümene Yetki verilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Camiatik Mahallesi 499 Ada, 82 Parsel noda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Camiatik Mahallesi 365 Ada, 5 Parsel 4.874,31 m2 Yusuf ŞAHİN adına kayıtlı taşınmazın Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Kent Estetik Komisyonu Kurulması ve Kent Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 5 Yıllık İmar Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi

8-Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün Zemin Tahrip Bedelleri Tarife Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

 

GÜNDEM DIŞI       :

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Plan Notu hakkındaki yazısının görüşülmesi

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknisyen Çalıştırılması, Sözleşme Süresinin ve Net Ücretinin Belirlenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Camiatik Mahallesi 44 Pafta 689 ada18 Parsel 3.025,62 m2'lik Arsadaki Belediye Hissesinin Satışı hakkındaki yazısının görüşülmesi