GÜNCEL

2016 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2016Ekim05 Ekim 2016, Çarşamba15:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Ekim Ayı Meclis Toplantısı 05.10.2016 Çarşamba günü saat:16:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Olağan toplanacaktır.

5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre İlan olunur.

 

MECLİS GÜNDEMİ      :

1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu

2-Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker Çalıştırılması, Ücretinin ve Sözleşme Süresinin Belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3-Belediye Şirketinin Kredi Yolu İle Borçlanması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4-Gönence Mahallesinde Bulunan Belediyemiz Adına Kayıtlı Parsel:1638 No' lu Taşınmazın Maliye Hazinesi Adına Devrinin Yapılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5-Kozyörük Mahallesinde bulunan Belediyemiz adına kayıtlı Parsel:6269 No' lu taşınmazın satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6-Tekirdağ Valiliği İl Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca, Köylere Hizmet Götürme Birliğinden Malkara Belediye Başkanlığına devri olan 59 LJ 007 plakalı 1997 model Mercedes/Benz marka süt toplama Tankerinin satışı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7-Camiatik Mahallesi Akbaldır Mevkii ada; 359, parsel: 12 noda Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın yap-işlet-devret ve kat karşılığı inşaat işi yapılması amacıyla ihaleye çıkarılmasının ve 5393 Sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine Yetki Verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

8-İlçemiz Camiatik Mahallesi ada:275 parsel:10 Mutallip TIKIZ adına kayıtlı 185 m2 yüzölçümlü taşınmazın Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9-İlçemiz Camiatik Mahallesi 360 Ada, 18 Parsel noda kayıtlı Ali Osman Alkır ve hissedarları adına kayıtlı taşınmazın plan değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10-İlçemiz Haliç Mahallesi 203 Parsel noda Talip Dinçer adına kayıtlı 700,00 m2 taşınmazın plan değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11-İlçemiz Yeni Mahalle ada:130,parsel:45 no'daki taşınmazın 5 Yıllık İmar Programına eklenmesi hakkındaki İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12-Camiatik Mahallesi 499 Ada, 82 Parsel noda kayıtlı taşınmazın Plan Değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İlçemiz Kozyörük Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait 5480 parsel 5 nolu dükkanın kira sözleşmesi bittiğinden ilgili taşınmazın Malkara PTT Müdürlüğü Kozyörük Şubesi adına tahsis yapılıp yapılmayacağı hakkındaki yazısının görüşülmesi.

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozyörük Mahallesinin 5 Yıllık İmar Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi.

15-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Balabancık Mahallesinin 5 Yıllık İmar Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi.

16-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sağlamtaş Mahallesinin 5 Yıllık İmar Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi.

17-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kozyörük Mahallesi 24 pafta, 5475 nolu parsel 1.220 m2 Rüya YAMANOĞLU adına kayıtlı taşınmazın Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi.

18-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2017 Yılı Gelir Tarife Cetvellerinin görüşülmesi.

19-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2017 Yılı Performans Programı Tasarısının görüşülmesi.

20-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2017 Yılı Bütçe Taslağının görüşülmesi.

21-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Camiaitik Mahallesi Ada592 Parsel 65 noda Maliye Hazinesi adına kayıtlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kayıtlı taşınmaz üzerine yapılacak Anaokulunun Su Basman ve Çevre Düzenlemesinin işbirliği çerçevesinde yapılması hakkındaki yazısının görüşülmesi.

22-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Trakya Kalkınma Ajansıyla Sözleşme İmzalanmasına Yetki Verilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi.

 

GÜNDEM DIŞI       :

1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait İlçemiz Sağlamtaş Mahallesi 3210 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Belediyemize bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsisi hakkındaki yazısının görüşülmesi

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemize ait Yeni Mahalle, 181 ada 115 parselde kayıtlı bulunan 7516,96 m2 yüzölçümlü taşınmazın kiralanması hakkındaki yazısının görüşülmesi