GÜNCEL

2015 YILI ŞUBAT MECLİS GÜNDEMİ (2. OTURUM)
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2015Şubat17 Şubat 2015, Salı16:002

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Şubat Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi 17.02.2015 Salı günü saat:16:00' da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Olağan toplanacaktır.

5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre İlan olunur.

 

MECLİS GÜNDEMİ      :

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu

2-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

3-Hukuk İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

4-Zabıta Müdürlüğünün İtfaiye ve Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan kadrolu personele ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hakkındaki yazısının görüşülmesi

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Disiplin Amirleri Tip Yönetmeliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Gazibey Mah.Ağırbağçeşme Mevkii tapuda ada:187 parsel:9 noda maliye hazinesi adına kayıtlı 943 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Hacıilbey İlkokulu) 18.03.2011 tarih ve 3448 sayılı karar ile tescil edilmiş olup yapının restore işlemlerinin yapılabilmesi için  5 Yıllık İmar Programına dahil edilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Camiatik Mah. ada:387 Parsel:4, 6.598 m2 yüzölçümlü Karyem Gıda San.İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı taşınmaz ile ada:388 parsel:6 2 ha 6.034 m2 yüzölçümlü İsmail Hakkı GÜLERMAN, Metin İLGÜN ve Hüseyin SÖNMEZ adına kayıtlı taşınmazların Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10 m.ve üstü yol güzergâhlarının ticari kullanım ihtiyaçlarını cevap vereceği düşünülmesi sebebiyle bu planda konut alanı kullanımındaki sahalara yapılacak binaların zemin katlarında 10 m ve üstü yol genişliğindeki yerlerde planda belirtilen yapılaşma şartları dahilinde ruhsat projesinde gösterilmek şartıyla ticari kullanımlara yer verilebilir. Bu kullanımların bodrum ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz hükmünün 1/1000 Malkara İleve ve Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarına eklenmesi Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Camiatik Mah.ada:299 parsel:19 noda kayıtlı bulunan 39,31 m2 arsa niteliğindeki taşınmazın 11.793,00 TL değerle Artık Parsel Satışı konulu yazısının görüşülmesi

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Camiatik Mah.ada:283 parsel:18 noda kayıtlı bulunan 154 m2 arsa niteliğindeki taşınmazın 46.200,00 TL değerle Artık Parsel Satışı konulu yazısının görüşülmesi

11-Zabıta Müdürlüğünün Cenaze Nakil Aracının Büyükşehir Belediyesine Devri ile ilgili yazısının görüşülmesi

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Camiatik Mah.ada:518 parsel:175 noda kayıtlı bulunan 599,69 m2 arsa niteliğindeki taşınmaz 35.981,40 TL değerle Artık Parsel Satışı konulu yazısının görüşülmesi

13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Camiatik Mah.ada:518 parsel:171 noda kayıtlı bulunan  983,74 m2 arsa niteliğindeki taşınmaz 59.024,40 TL değerle Artık Parsel Satışı konulu yazısının görüşülmesi

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Camiatik Mah.Sığır Yolu Mevkii Ada:485, Parsel:113,noda 262,37 m2 kayıtlı taşınmazın konut alanı olan mevcut durumunun ticari alan olarak düzenlenmesi ve plan değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi