GÜNCEL

2015 YILI ŞUBAT MECLİS GÜNDEMİ
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2015Şubat06 Şubat 2015, Cuma14:000

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre Şubat Ayı Meclis Toplantısı 06.02.2015 Cuma günü saat 14.00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda olağan toplanacaktır.

5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre İlan olunur.

 

             MECLİS GÜNDEMİ      :

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu

2-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

3-Hukuk İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

4-Zabıta Müdürlüğünün itfaiye ve zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan kadrolu personele ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hakkındaki yazısının görüşülmesi

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Disiplin Amirleri Tip Yönetmeliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

6-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2015 Yılı Performans Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Gazibey Mah. Ağırbağçeşme Mevkii, tapuda ada: 187 parsel: 9 no'da maliye hazinesi adına kayıtlı 943 m² yüzölçümlü taşınmaz (Hacı İlbey İlkokulu) 18.03.2011 tarih ve 3448 sayılı karar ile tescil edilmiş olup yapının restore işlemlerinin yapılabilmesi için 5 Yıllık İmar Programına dâhil edilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Camiatik Mah. ada: 387 parsel: 4, 6.598 m² yüzölçümlü Karyem Gıda San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmaz ile ada: 388, parsel: 6 2 ha 6.034 m² yüzölçümlü İsmail Hakkı GÜLERMAN, Metin İLGÜN ve Hüseyin SÖNMEZ adına kayıtlı taşınmazların Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

9-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10 m. ve üstü yol güzergâhlarının ticari kullanım ihtiyaçlarını cevap vereceği düşünülmesi sebebiyle bu planda konut alanı kullanımındaki sahalara yapılacak binaların zemin katlarında 10 m. ve üstü yol genişliğindeki yerlerde planda belirtilen yapılaşma şartları dâhilinde ruhsat projesinde gösterilmek şartıyla ticari kullanımlara yer verilebilir. Bu kullanımların bodrum ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz hükmünün 1/1000 Malkara İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarına eklenmesi Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Camiatik Mah. ada: 299, parsel: 19 no'da kayıtlı bulunan 39,31 m² arsa niteliğindeki taşınmazın 11.793,00 TL değerle artık parsel satışı konulu yazısının görüşülmesi

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Camiatik Mah. ada: 283, parsel: 18 no'da kayıtlı bulunan 154 m² arsa niteliğindeki taşınmazın 46.200,00 TL değerle artık parsel satışı konulu yazısının görüşülmesi

12-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Çınaraltı Mahallesi ve Çavuşköy Mahallesi tahıl ezme makinası talebi hakkındaki yazısının görüşülmesi

13-Zabıta Müdürlüğünün cenaze nakil aracının Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili yazısının görüşülmesi

14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Camiatik Mah. ada: 518, parsel: 175 no'da kayıtlı bulunan 599,69 m² arsa niteliğindeki taşınmaz 35.981,40 TL değerle artık parsel satışı konulu yazısının görüşülmesi

15-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Camiatik Mah. ada: 518, parsel: 171 no'da kayıtlı bulunan 983,74 m² arsa niteliğindeki taşınmaz 59.024,40 TL değerle artık parsel satışı konulu yazısının görüşülmesi