GÜNCEL

2015 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ (2.OTURUM)
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2015Haziran19 Haziran 2015, Cuma15:002

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre 19.06.2015 Cuma günü saat:16:00'da aşağıdaki
gündemi görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Olağan toplanacaktır.
 
5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre İlan olunur.

GÜNDEM                      :

1-   Açılış yoklama ve saygı duruşu

2-   Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün Muhtarlık İşleri Yönetmeliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

3-   İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nün Boş Kadro Unvan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

4-   Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Araç Devri hakkındaki yazısının görüşülmesi

5-   Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Sulama Tankeri Tarifesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

6-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Hacıevhat Mahallesi ada:31, parsel:5 116,30 m2 yüzölçümlü Rıza YILMAZ adına kayıtlı taşınmazın Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

7-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Camiatik Mahallesi ada:334, parsel 58 449,49 m2 yüzölçümlü Sadiyar YOLCU ve Hissedarları adına kayıtlı taşınmazın Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

8-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

9-   Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Araç Alınması hakkındaki yazısının görüşülmesi

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Yeni Mahalle ada:130,parsel:45 no'daki taşınmazın 5 Yıllık İmar Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Çöp Konteyner bedelinin 2015 Mali Yılı Tarife Cetvellerine Eklenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Tretuvar ve Yol Yapım bedelinin 2015 Mali Yılı Tarife Cetvellerine Eklenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

13- Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Atıksu ve Evsel Katı Atık Tesis ve Tarifelerinin Belirlenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Plan Notu hakkındaki yazısının görüşülmesi

15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Kültür Sarayı Arsası Plan Değişikliği hakkındaki yazısının görüşülmesi

16- Malkara Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulunun dilekçesi