GÜNCEL

2015 - OCAK MECLİS GÜNDEMİ
DönemToplantıBirleşme TarihiToplanma SaatiOturum
2015Ocak06 Ocak 2015, Salı16:001

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre Ocak Ayı Meclis Toplantısı 06.01.2015 Salı günü saat:16:00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Olağan toplanacaktır.

5393 Sayılı Yasanın 20.Maddesine göre İlan olunur.

MECLİS GÜNDEMİ      :

1-Atatürk Anıtına Çelenk Koyma ve Saygı Duruşu, Açılış, Yoklama

2-Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince (3'ten az 5'ten çok olmamak kaydı ile) Denetim Komisyonu Seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

3-Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Toplantılarının Sesli ve Görüntülü Cihazlarla Kayıt edilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

4-Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Toplantısının Tatil Edilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

5-Yazı İşleri Müdürlüğünün Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu Üyelerinin Huzur ve Oturum hakları hakkındaki yazısının görüşülmesi

6-Zabıta Müdürlüğünün Tüketici Hakem Heyetine üye seçilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik'' gereği, İhdas edilen Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün iptali, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünün İhdas edilmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

8-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Balabancık Muhtarlığı, İbribey Muhtarlığı, Hacısungur Muhtarlığı Tahıl Ezme Makinası talebi hakkındaki yazısının görüşülmesi

9-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Mahalle Muhtarlıklarının Eski Abone Borçlarının Ödenmesi hakkındaki yazısının görüşülmesi

10-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2015 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki yazısının görüşülmesi

11-Temizlik İşleri Müdürlüğünün Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği Kurulması hakkındaki yazısının görüşülmesi

12-Yazı İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmelik hakkındaki yazısının görüşülmesi

13- Mali Hizmetler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmelik hakkındaki yazısının görüşülmesi

14-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmelik hakkındaki yazısının görüşülmesi

15-Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmelik hakkındaki yazısının görüşülmesi

16-Zabıta Müdürlüğünün Çalışma Yönetmelik hakkındaki yazısının görüşülmesi

17-Temizlik İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmelik hakkındaki yazısının görüşülmesi

18-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Çalışma Yönetmelik hakkındaki yazısının görüşülmesi

19-Fen İşleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmelik hakkındaki yazısının görüşülmesi

20-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çalışma Yönetmelik hakkındaki yazısının görüşülmesi

21-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Çalışma Yönetmelik hakkındaki yazısının görüşülmesi

22-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmelik hakkındaki yazısının görüşülmesi

 

GÜNDEM DIŞI       :

1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Malkara Belediyespor ve Amatör Spor Kulüplerine Gerekli Hallerde Yardım Yapılabilmesi hakkındaki yazsının görüşülmesi

2-Belediye Başkanının Kredi Yolu ile Borçlanma hakkındaki yazısının görüşülmesi

3-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Ağaçlandırma Sahalarının Devri hakkındaki yazısının görüşülmesi