GÜNCEL

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “EVSEL KATI ATIK TOPLAMA TAŞIMA BERTARAF ÜCRETLERİNİN TESPİTİ”

14.04.2021 tarih ve 760 sayılı “Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespiti” hakkındaki Meclis Kararı ile ilgili olarak tarafımızca hazırlanan rapor ilişikte sunulmuş olup, 27.10.2010 tarih ve 27742 R.G.sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslaraİlişkin Yönetmelik”in 23 . Maddesi (2) fıkrası ''....Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından hazırlanan raporlar