GÜNCEL

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ MALKARA’NIN KIRSAL VE KENTSEL MAHALLELERİNDE SAHA ÇALIŞMASI YAPACAK

Kırklareli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri, eğitim planı Planlama Atölyesi-1 kapsamında Malkara’nın kırsal ve kentsel mahallelerinde yapacağı saha çalışması 6 Kasım 2023 tarihinde başladı.

Saha çalışmaları öncesinde Kültür Merkezi’nde yapılan bilgilendirme toplantısına; Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Nazif Balcı, Malkara Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay, Malkara Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Gökhan Topaloğulları, Şehir Plancısı Neslihan Karagöz Turan, Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri Ayşe Altun, Yunus Çolak, Büşra Beğen Okay, mahalle muhtarları ve Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf Öğrencileri katıldı.

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri Ayşe Altun, Yunus Çolak ve Büşra Beğen Okay eğitim planı kapsamında öğrenciler tarafından Malkara’da yapılacak olan çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundular.

Malkara Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Gökhan Topaloğulları ve Şehir Plancısı Neslihan Karagöz Turan, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin Malkara hakkında kendilerine sordukları soruları cevapladılar.

Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Nazif Balcı, Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri Ayşe Altun, Yunus Çolak, Büşra Beğen Okay ve Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerine eğitim planı kapsamında Malkara’da yapacakları çalışmalarda destek olacaklarını belirtti.

Eğitim planı kapsamında; Öğrenciler, Malkara’nın üst ölçekli planlara ilişkin temel kuramsal altyapıyı öğrenmesi, analitik etüt ve sentez paftalarını hazırlanması sonucunda ise 1/50000 Ölçekli Mekansal gelişim senaryolarının hazırlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Tekirdağ ili Malkara ilçesinde bulunan 73 kırsal mahalle, 4 kentsel mahallenin mevcut sosyal, ekonomik, yapılı çevre, doğal yapı, çevresel ve bölgesel ilişkilere dair değerlerinin tespit edilmesi, bu değerlerin sorun ve potansiyellerinin değerlendirilmesi, sürdürülebilirlik ve dirençlilik ilkelerine uygun mekânsal gelişim stratejilerini ve senaryolarını tanımlayacaklardır.

Malkara kırsal ve kentsel mahallelerinde saha çalışması yapacak olan ekip, 55 öğrenci ve öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Eğitim planı kapsamında yapılacak olan çalışmalar aşama aşama olarak 1 buçuk yıl sürecektir.

Haber Kaynak: Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü