GÜNCEL

CAMİATİK MAHALLESİ İMAR UYGULAMASI (PARSELASYON PLANI) DUYURUSU
İlçemiz Camiatik Mahallesi, 347 ada 1 parsel, 347 ada 2 parsel, 347 ada 4 parsel, 347 ada 5 parsel, 347 ada 6 parsel, 347 ada 7 parsel, 490 ada 26 parsel, 490 ada 27 parsel, 490 ada 28 parsel, 490 ada 29 parsel, 490 ada 47 parsel, 490 ada 48 parsel, 490 ada 50 parsel, 490 ada 51 parsel, 490 ada 61 parsel, 490 ada 46 parsel, 491 ada 59 parsel, 491 ada 60 parsel, 491 ada 61 parsel, 491 ada 62 parsel, 491 ada 63 parsel, 491 ada 64 parsel, 491 ada 67 parsel, 492 ada 138 parsel, 345 ada 41 parsel, 492 ada 52 parsel, 490 ada 62 parsel, 490 ada 63 parsel, 490 ada 64 parsel, 491 ada 56 parsel, 491 ada 57 parsel, 491 ada 58 parsel noda kayıtlı taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre 01.10.2019 tarih ve 609 sayılı Malkara Belediyesi Encümen Kararı ile İmar Uygulaması (Parselasyon Planı) onaylanmış ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 24.10.2019 tarih ve 2044 sayılı kararı ile aynen onaylanarak kabul edilmiştir.