GÜNCEL

CAMİATİK MAHALLESİ, 584 ADA 1 PARSEL, 360 ADA 1, 2 , 3, 7, 8 , 10, 11, 12, 13, 14, 15 PARSELLER, 361 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 363 ADA 4, 5, 6, 7, 8, 365 ADA 1 NUMARALI PARSELLER (PARSELASYON PLANI)

07.02.2014 tarih ve 22 Malkara BMK ile onaylı Malkara İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında, Camiatik Mahallesi, 584 ada 1 parsel, 360 ada 1, 2 , 3, 7, 8 , 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller, 361 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 363 ada 4, 5, 6, 7, 8, 365 ada 1 numaralı parselleri kapsayan bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18 inci maddesi uyarınca yapılan imar uygulama işleminin ( parselasyon planı ) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi kapsamında, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.08.2021 tarih ve 1928 kararı ile onaylanmıştır. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen 25.08.2021 tarih ve E.66339 sayılı yazıya istinaden, düzenleme sınır krokisi, parselasyon planı ve tescile esas dağıtım cetvelleri, Malkara Belediyesi web sitesinde 27.08.2021 tarihi itibarı ile bir aylık  askı süresi başlamıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18 inci maddesi uyarınca yapılan imar uygulama işleminin ( parselasyon planı )  detaylarını ek’te ki pdf dosyalarından inceleyebilirsiniz.