GÜNCEL

EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFELERİ (HALK BİLGİLENDİRMESİ)

2024 Yılına ait Evsel Katı Atık Tarife duyurusu ektedir.