GÜNCEL

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI DUYURUSU
Tekirdağ İli, Şarköy, Malkara, Süleymanpaşa İlçeleri, sınırları içerisinde, “Türkiye Elektrik İletim A.Ş” tarafından yapılması planlanan “154 kV Şarköy- Nusratlı EEİH” projesinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılım Toplantısı” yapılacaktır.
 
Halkımıza saygı ile duyurulur.
 
Toplantı Yeri       : Nusratlı Mahallesi 
Toplantı Yerinin Adresi    : Nusratlı Mahallesi Kahvesi'nde 
Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ           
                                
Toplantı Tarihi       : 15/11/2022
Toplantı Saati       : 11:00