ÇEVRE


Malkara Belediyesi olarak, yetki ve sorumluluk alanı dâhilindeki işyerleri ve konutların mutfaklarından çıkan bitkisel atık yağların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından toplama lisansı verilmiş firmalara teslim edilmesi ve bu firmalarla sözleşme yapmaları konusunda gerekli çalışma ve işlemlere 2010 yılında başlanmış ve devam etmektedir.

Dünyada her yıl milyonlarca ton kullanılmış bitkisel yağ, çeşitli yollarla çevreyi kirletmektedir. Bu miktarın yalnızca Türkiye'de yılda 350.000 ton olduğu tahmin edilmektedir.

 • Bitkisel Atık Yağların Çevreye Etkileri
 • 1 litre bitkisel atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir.
 • Kullanılmış bitkisel yağlar evsel atık su kirliliğinin % 25 ‘ni oluşturmaktadır.
 • Atık yağlar, atık su giderlerinde ve kanalizasyon hatlarında birikerek boru kesitlerinin daralmasına ve tıkanmalara neden olmaktadır.
 • Atık yağlar, atık su arıtma tesislerinin yoğun ve hızlı bir şekilde kirlilik yükünü artırarak işletme maliyetini yükseltir.
 • Evsel atıklarla karıştırılan atık yağlar, katı atık depolama sahalarında yangınlara neden olmaktadır.
 • Bitkisel atık yağların kalorileri çok yüksektir. Bu atık yağlar suya, kanalizasyona döküldüğü zaman su yüzeyini kaplar su sistemine zarar verir, güneş ışığını engeller ve havadan suya oksijen transferini önler. Zamanla suda bozunarak sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırır ve canlı yaşamına zarar verir.
 • Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, buralarda yaşayan canlı türlerine zarar vermektedir.
 • Bitkisel atık yağlar atık su toplama sitemlerinin daralmasına ve tıkanmasına neden olmaktadır.

  Kanserojen Olan Bu Yağlar ;

  Doğaya karışıp çevreye ve insan sağlığına zarar vermektedir, Kanalizasyon sitemlerini tıkamaktadır, Şehirlerin atık su arıtma maliyetlerini yükseltmektedir, -Kanserojen özelliklerine rağmen, yasadışı toplayıcılar aracılığıyla, Türkiye'de tekrar gıda kullanımına sokulmaktadır, Geri kazanılmadığı için bir ekonomik değer, ek maliyetlere sebep olarak kaybolmaktadır.